Unikalna okazja spotkania
światowej sławy ekspertów, autorów koncepcji
„Odporności Psychicznej”

Specjalnie na zaproszenie
OBODA Group
już 16 czerwca 2018
w Polsce

Temat Kongresu: Odporność Psychiczna

Dlaczego pomimo podobnych umiejętności, wiedzy i doświadczenia niektórzy lepiej radzą sobie z wyzwaniami, presją codzienności oraz stresem?

Jak podnieść jakość naszego życia zawodowego i osobistego?

Jak mieć lepsze relacje ze sobą i z innymi?

Jak mniejszym kosztem osiągać więcej?

Podczas całodniowej, intensywnej sesji warsztatowo-wykładowej znajdziesz odpowiedzi na te ważne w życiu pytania. Zaproszeni eksperci omówią praktyczny aspekt Odporności Psychicznej oraz jej wpływ na życie zawodowe i osobiste. Poznasz również metody rozwijania Odporności Psychicznej.

UWAGA!

W cenie biletu będziesz miał
możliwość wypełnienia kwestionariusza MTQ 48.
To autorskie narzędzie stworzone przez zaproszonych
ekspertów, uznane za najlepszy test badający poziom
Odporności Psychicznej. W czasie Kongresu otrzymasz
obszerny, indywidualny raport z badania.
Podczas jednej z sesji prelegenci omówią
i przeanalizują uzyskane wyniki
(rynkowa wartość testu to 250 zł).

Dlaczego taki temat?

Śledząc kierunki rozwoju psychologii i najnowsze badania, postawiliśmy na temat Odporności Psychicznej. Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na ogromne zainteresowanie środowiska naukowego i praktyków oraz zadziwiającą zbieżność z koncepcją MEMS autorstwa Mariusza Obody. Odporność Psychiczna to temat, który tak poruszył środowisko naukowe i świat biznesu, że jest nazywany penicyliną dla rozwoju człowieka. Autorami wieloletnich badań, których zwieńczeniem było sformułowanie tej koncepcji, są: profesor psychologii stosowanej Peter Clough z Manchester Metropolian University (Wielka Brytania) wraz z zespołem oraz Doug Strycharczyk, dyrektor AQR Ltd.

Dla kogo jest ten kongres?

Kongres jest adresowany do wszystkich, którzy chcą doskonalić siebie.

Formuła kongresu

W ostatnim czasie zauważyliśmy niepokojącą tendencję do organizowania konferencji, które poruszają wiele tematów w ramach krótkich wystąpień wielu prelegentów. Skutek jest jeden: powierzchowność.

Zdecydowaliśmy więc, że - podobnie jak podczas zakończonej dużym sukcesem ubiegłorocznej Konferencji „15 minut” - zajmiemy się głębiej jednym tematem: Odpornością Psychiczną.

Czym jest Odporność Psychiczna?

Odporność Psychiczna to cecha osobowości, która określa to, jak bardzo skuteczni jesteśmy w radzeniu sobie z przeciwnościami losu, napięciem, stresem, oczekiwaniami. Pomaga odkryć siłę i determinację do tego, by być sobą, czuć się dobrze we własnej skórze. Odporność Psychiczna nie tylko daje nam ochronę, ale także pozwala zrozumieć, w jaki sposób możemy sobie zapewnić bezpieczeństwo. Rozwój Odporności Psychicznej umożliwia skuteczne, odważne działanie, podejmowanie wyzwań i osiąganie sukcesów. Pomaga wyznaczać i realizować cele, nawet wtedy, kiedy jesteśmy poddani silnemu stresowi i dużej presji.

„Czerp wiedzę i mądrość z poglądów innych ludzi, ale opieraj swoje decyzje na własnych wnioskach”

Jim Rohn

Prelegenci

Mariusz Oboda

założyciel OBODA Group i twórca jej projektów szkoleniowych. Na swojej drodze zawodowej od 1993 roku jest związany ze stomatologią. Stworzył 3 przychodnie stomatologiczne, którymi z sukcesem zarządzał przez kilkanaście lat. W ramach OBODA Group zrzesza psychologów oraz socjologów, którzy skupiają się na badaniu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem. Od 21 lat uczy się psychologii, coachingu i trenerstwa od wybitnych psychologów i coachów. Jako jeden z kilkudziesięciu coachów w Polsce posiada akredytację największej międzynarodowej organizacji coachingowej ICF (International Coach Federation) na poziomie Professional Certified Coach (PCC). Jest certyfikowanym trenerem NLP, posiada certyfikat Master Practicioner in Art of NLP, nadany przez amerykańskie stowarzyszenie The Society of NLP i Instytut Psychoterapii. Od 15 lat z sukcesami pracuje jako trener i coach. W 2003 roku postanowił w unikalny sposób połączyć całą zdobytą wiedzę psychologiczną oraz stomatologiczną i skupić się na badaniu i opracowywaniu profesjonalnych standardów pracy z pacjentem stomatologicznym.

Prekursor badań wpływu postępowania lekarza na decyzje medyczne pacjenta. Autor najbardziej kompletnego projektu rozwoju zawodowego i osobistego lekarzy dentystów (MEMS). Twórca unikalnego interdyscyplinarnego modelu zarządzania praktyką (LEAD). Jako pierwszy na tym rynku rozwija także zasoby wewnętrzne uczestników, wiedząc, że behawioralne wskazówki postępowania to dopiero początek drogi do sukcesu zawodowego i osobistego. Opracowywany przez ok. 10 lat standard pracy z pacjentem MEMS stanowi dzisiaj kanon zawodowego profesjonalizmu pracy z pacjentem. Autor kilkudziesięciu artykułów z zakresu psychologicznych aspektów pracy z pacjentem (magazyny takie jak: Implantologia, e-Dentico, Medical Dental Tribune, TPS).

więcej

Doug Strycharczyk

Razem z profesorem Peterem Cloughem z Manchester Metropolitan University wprowadził koncepcję Odporności Psychicznej oraz opracował narzędzia do diagnozy Odporności. Jest uznawany za czołowy autorytet w dziedzinie stosowania Odporności Psychicznej w prawie każdym sektorze gospodarki. Jest zapraszany jako prelegent na konferencje i seminaria na całym świecie, gdzie uczy oraz wdraża koncepcje Odporności Psychicznej zarówno do prywatnych przedsiębiorstw jak i do sektora publicznego. Jest autorem, razem z profesorem Peterem Clough, książki poświęconej rozwijaniu Odporności Psychicznej (Developing Mental Toughness; Kogan Page 2012&2015) oraz książki Developing Mental Toughness in Young People (Karnac 2014). Obecnie jest dyrektorem generalnym AQR International z siedzibą w Wielkiej Brytanii, organizacji uznawanej za jednego z najbardziej innowacyjnych wydawców narzędzi badawczych i testów psychometrycznych na świecie. AQR opracowuje oraz publikuje łatwo dostępne, rzetelne oraz innowacyjne testy psychometryczne oraz programy rozwojowe z zakresu Odporności Psychicznej, przywództwa, pracy zespołowej i osobowości. Jest również doświadczonym konsultantem z zakresu rozwoju organizacji oraz rozwoju zasobów ludzkich. Projekty realizował zarówno dla dużych spółek giełdowych, jak i mniejszych organizacji na całym świecie.

Działalności AQR i Douga koncentruje się na poprawianiu efektywności osobistej i organizacyjnej, wzmacnianiu pozytywnych zachowań na poziomie indywidualnym oraz wewnątrz organizacji, na analizowaniu i wzmacnianiu czynników wpływających na sukces zawodowy na rynku. Jest również współautorem razem z Charles Elvin (ILM), CEO, książki poświęconej rozwojowi organizacji sprężystych (Developing Resilient Organisations; Kogan Page 2014) oraz współautorem rozdziałów w książkach: Coaching w Edukacji (Karnac 2011); Psychometria w Coaching (Kogan Page i Stowarzyszenia dla Coaching 2009), Leadership Coaching (Kogan Page i Stowarzyszenie Coaching 2010). Obecnie pracuje nad publikacją poświęconą istocie kompetencji, na jakie zwracają uwagę pracodawcy przy zatrudnieniu nowych pracowników. Doug i współautorzy wychodzą z założenia, że same umiejętności już nie wystarczą do zdobycia pracy marzeń, konieczne jest odpowiednie nastawienie i zestaw kompetencji pozwalających na zaistnienie i przetrwanie w środowisku ciągłych zmian. Informacje o AQR International są dostępne na stronie internetowej www.aqrinternational.co.uk

więcej

dr John Perry

Kieruje Wydziałem Psychologii w Mary Immaculate College w Irlandii. Jest licencjonowanym psychologiem, od 2005 roku prowadzi wykłady na Uniwersytecie w Hull. Jego głównym obszarem naukowych zainteresowań jest Odporność Psychiczna, stres i jego związek z osiągnięciami oraz moralność. Występował jako prelegent na licznych konferencjach międzynarodowych, opublikował blisko 50 artykułów. Jest docenianym ekspertem w dziedzinie statystyki, uznanym szczególnie w obszarze oceny psychometrycznej. Pracował także jako psycholog sportu.

Ewa Stellmach

Trener mentalny i coach sportowy. Od 6. roku życia związana ze sportem, przez 5 lat jako zawodniczka łyżwiarstwa figurowego, potem 10 lat siatkówki, trener siatkówki, nauczyciel wychowania fizycznego. Certyfikowany coach międzynarodowych organizacji coachingowych ICF oraz Noble Manhattan Coaching & IIC London, coach grupowy i zespołowy certyfikowany w Szkole Coachingu NOVO w Warszawie. Prowadzi szkolenia i sesje indywidualne dotyczące wzmocnienia siły i Odporności Psychicznej. Opracowała autorski program Mental Success oparty na badaniu Odporności Psychicznej i model 4C, dzięki któremu sportowcy, trenerzy oraz zespoły sportowe podnoszą efektywność swoich działań. Są to głównie działania coachingowe oraz konkretny trening mentalny.

Sylwia Rybak

Certyfikowany trener (BTEC Professional Certificate in Training, Learning and Development (International)), konsultant (First Certificate in Organizational Development Consulting (FCODC)) oraz coach (Ericksson College Certificate ACSTH ICF) Członek Zarządu Stowarzyszenia Trenerów i Konsultantów Zarzadzania MATRIK w latach 2012-2014
Od trzech lat Business Development Partner AQR International i Master trener narzędzi MTQ48 i ILM72. Od lat stosuje oba narzędzia i modele w swojej pracy jako coach, trener i doradca.

Program Kongresu
„Odporność Psychiczna”:

W ciągu 8 godzin intensywnej pracy:

 1. 4 ekspertów opowie, w jaki sposób Odporność Psychiczna wiąże się z poprawą osiągnięć, dotarciem do optimum swoich możliwości, dobrostanem oraz zadowoleniem z życia zawodowego i osobistego
 2. Zbadasz poziom swojej Odporności Psychicznej
 3. Poznasz metody rozwijania Odporności Psychicznej
 4. Weźmiesz udział w panelu dyskusyjnym

9:15-10:00

Rejestracja

10:00-10:15

Otwarcie Kongresu: Mariusz Oboda

10:15-11:15

Jedynym sposobem na zmianę postawy pacjenta jest zmiana postawy lekarza - Mariusz Oboda

Podczas wykładu przedstawiony i dokładnie opisany zostanie silny związek
 • rozwoju osobistego,
 • wewnętrznej zmiany u lekarza,
 • rozwoju niektórych kompetencji inteligencji emocjonalnej,
 • zmiany wzorców myślowych oraz ograniczających przekonań
ze zmianą postawy pacjenta.

Wykład będzie oparty na konkretnych przykładach indywidualnej pracy z lekarzami. Będzie praktycznym uzasadnieniem cytatu

„Jedynym sposobem zmienienia czegoś na lepsze
jest udoskonalenie siebie samego”

Jim Rohn

11:15-12:30

Odporność Psychiczna - odpowiedź na trudne wyzwania obecnych czasów- Doug Strycharczyk

Podczas sesji przedstawiona zostanie istota koncepcji Odporności Psychicznej stworzonej przez prof. Petera Clougha, Wielka Brytania, przy współpracy z Dougiem Strycharczykiem z AQR International, Wielka Brytania.
Odporność Psychiczna to umiejętność skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami, ze stresem i z presją. Determinuje sposób reagowania na trudności zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Osoby silne i odporne Psychicznie wierzą we własne umiejętności, są otwarte na nowe wyzwania i z wytrwałością dążą do celu. Lepiej radzą sobie z potencjalnie stresującymi sytuacjami, łatwiej znoszą krytykę i nieprzychylne uwagi, a porażkę traktują jako okazję do rozwoju osobistego. Częściej też odnoszą sukces. Każdy człowiek jest najbardziej efektywny, kiedy ma jasny umysł, wysoki poziom energii oraz zdolność radzenia sobie z trudem emocjonalnym związanym ze stresem i pracą pod presją.
Rozwijanie odporności Psychicznej umożliwia optymalne wykorzystanie posiadanych umiejętności, a jej pomiar pozwala zaplanować odpowiednie wsparcie.

„Standardowa edukacja zapewni ci przeżycie.
Samokształcenie – fortunę”

Jim Rohn

12:30-12:45

Przerwa kawowa/networking

12:45-14:00

Stres, presja i wyzwania - dr John Perry

Podczas sesji zostanie poruszona tematyka stresu, presji i stosunku do wyzwań. Prowadzący opisze związek między tymi stanami a Odpornością Psychiczną. W praktyczny sposób pokaże także wpływ tych czynników na jakość naszego życia.
 • Kiedy i dlaczego stres może być pozytywny?
 • Dlaczego różnie reagujemy?
 • Walka i ucieczka - biologia i psychologia reakcji
 • Wpływ pozytywnych i negatywnych reakcji

„Nie myśl, że życie powinno być łatwiejsze,
myśl, jak stać się lepszym”

Jim Rohn

14:00-15:00

Przerwa lunchowa + kawa i ciasto

15:00-16:00

Breakout session 1:
Rozwój odporności Psychicznej
- Doug Strycharczyk i dr John Perry

Podczas tego warsztatu omówione zostaną sposoby rozwijania Odporności Psychicznej. Podczas sesji prowadzący pokażą zestaw technik i interwencji, które stosowane regularnie (samodzielnie bądź ze wsparciem trenera/coacha/psychologa) wpłyną na rozwój Odporności Psychicznej.
 • Praca z wizją
 • Kontrola lęków
 • Praca z nawykami
 • Kontrola uwagi, uważność
Sesja pokaże, w jakim stopniu rozwój Odporności Psychicznej wpływa na zmianę naszego nastawienia i sposobu myślenia.
Warsztaty będą prowadzone symultanicznie. Uczestnicy zostaną podzieleni na 2 grupy, każdy będzie miał okazję uczestniczyć w obu sesjach.

Breakout session 2:
Moja Odporność Psychiczna – praca z testem MTQ48
- Sylwia Rybak i Ewa Stellmach

W czasie warsztatu zostaną omówione i przeanalizowane wyniki testu MTQ48.
Prowadzące opiszą charakterystyczne zachowania wynikające z określonych w wynikach testu poziomów Odporności Psychicznej. Na konkretnych przykładach zostanie pokazany wpływ rozwoju Odporności Psychicznej na zmianę nastawienia do codziennych wyzwań, satysfakcję w życiu osobistym i zawodowym oraz zmianę zachowań i wynikające z tego pozytywne reakcje.

„Sukces jest czymś, co przyciągasz poprzez to,
kim się stajesz”

Jim Rohn

16:00-16:15

Przerwa kawowa/networking

16:15–17:15

Breakout session 1:
Moja Odporność Psychiczna – praca z testem MTQ48
- Sylwia Rybak i Ewa Stellmach

W czasie warsztatu zostaną omówione i przeanalizowane wyniki testu MTQ48.
Prowadzące opiszą charakterystyczne zachowania wynikające z określonych w wynikach testu poziomów Odporności Psychicznej. Na konkretnych przykładach zostanie pokazany wpływ rozwoju Odporności Psychicznej na zmianę nastawienia do codziennych wyzwań, satysfakcję w życiu osobistym i zawodowym oraz zmianę zachowań i wynikające z tego pozytywne reakcje.

Breakout session 2:
Rozwój odporności Psychicznej
- Doug Strycharczyk i dr John Perry

Podczas tego warsztatu omówione zostaną sposoby rozwijania Odporności Psychicznej. Podczas sesji prowadzący pokażą zestaw technik i interwencji, które stosowane regularnie (samodzielnie bądź ze wsparciem trenera/coacha/psychologa) wpłyną na rozwój Odporności Psychicznej.
 • Praca z wizją
 • Kontrola lęków
 • Praca z nawykami
 • Kontrola uwagi, uważność
  • Sesja pokaże, w jakim stopniu rozwój Odporności Psychicznej wpływa na zmianę naszego nastawienia i sposobu myślenia.

„Pracuj mocniej nad sobą
niż nad swoją pracą”

Jim Rohn

17:30-18:15

Panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny z prelegentami na temat Odporności Psychicznej i jej związku ze środowiskiem medycznym. Możliwość zadawania pytań i analiza problemów publiczności.

18:15-18:30

Zamknięcie kongresu Mariusz Oboda

Warszawa, 16 czerwca 2018, PGE Narodowy

Wczesna rejestracja

przy zakupie biletu do 15 marca 2018
- 10% rabatu od poniższych cen!

Bilety

cena standardowa

891 PLN kup teraz

Specjalna cena dla uczestników szkoleń OBODA Group

828 PLN kup teraz

Specjalna cena dla absolwentów cyklu MEMS

760 PLN kup teraz

w CENIE:

- udział we wszystkich wystąpieniach Kongresu -
- udział w warsztatach -
- link do kwestionariusz MTQ48 -
- raport z badania MTQ48 -
- lunch -
- przerwy kawowe, networking -
- materiały Kongresu -

Zapisy mailowe i telefoniczne:

Marlena Majewska
Koordynator i doradca ds. szkoleń
Adrian Majewski
Koordynator i doradca ds. szkoleń

Manager projektu

Aleksandra Brońska-Jankowska

Tel.: 666 036 115

aleksandra.bronska@oboda.pl

miejsce i czas

16 czerwca 2018
PGE Narodowy,
aleja Poniatowskiego 1,
03-901 Warszawa

Zapraszamy!

JAK TO WYGLĄDAŁO ROK TEMU

Filmowe podsumowanie konferencji 15 minut, która była zwieńczeniem kilku lat badań, obserwacji i szczegółowej analizy setek rzeczywistych rozmów lekarzy z pacjentami. Zgromadziliśmy materiał łączący naszą ekspercką wiedzę, 25-letnie doświadczenie oraz syntezę kilku obszarów nauki. Podczas wydarzenia Mariusz Oboda zaprezentował modelowy sposób prowadzenia rozmowy z niezmotywowanym pacjentem na temat kompleksowego leczenia protetycznego i zmiany estetyki uśmiechu.

Patronat medialny

Partnerzy